STAB-O-SHOC Dampers : Bộ chống sốc

Việt Nam : 

Trong xây dựng sản xuất và lắp ráp ô tô, thiết kế hệ thống, các ứng dụng công nghiệp, hoặc trong ngành công nghiệp đồ nội thất – STAB-O-SHOC dampers từ STABILUS luôn luôn được nhắc đến về chuyển động tích cực.

Đặc điểm của STAB-O-SHOC Dampers

Bất kể cho dù các van điều tiết chuyển động đơn giản thoải mái nên làm giảm sự đóng mở của nắp hay bộ giảm chấn rung động là chìa khóa để ngăn ngừa thiệt hại cho các máy tính và các ứng dụng lưu giữ trong một công việc ngay cả đó là nhẹ nhàng trên vật liệu – STABILUS các van điều tiết phát triển cao cho thoải mái trong mọi tình huống .

Lựa chọn rộng các van điều tiết của chúng tôi cung cấp một loạt các loại, kích thước khác nhau, và rất nhiều phụ kiện khác.

STAB-O-SHOC dampers từ STABILUS bảo trì miễn phí. Được thiết kế cho các yêu cầu exacting của bạn, chúng sẽ làm việc mà không có lỗi trong nhiều năm qua.

Là sản phẩm chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế …

English : 

Whether in automotive construction, system design, industrial applications, or in the furniture industry – STAB-O-SHOC dampers from STABILUS are always there when it comes to positively influencing motion and vibrations.

Properties/Characteristics of STAB-O-SHOC Dampers

Regardless of whether simple motion dampers should comfortably dampen the opening and closing of lids, or whether vibration dampers are key to preventing damage to machines and keeping applications in an even workflow that is gentle on the material – STABILUS highly developed dampers give comfort in any situation.

Our broad selection of dampers provides a great variety of types, different dimensions, and numerous end fittings.

STAB-O-SHOC dampers from STABILUS are maintenance-free. Designed for your exacting requirements, they will work without defects for years.

Of course these high-quality products meet the requirements of international standards such as

STAB-O-SHOC Dampers offer Solutions for any Requirements

We offer the right product for your requirements. Our standard product line alone encompasses a large selection of dampers. And should you need an individual solution for your application, we will be at your side as development partners with many years of expertise. From the installation proposal to series maturity.